CHIE, Consitency, Empathy, Honesty, Integrity, Leaders

CHIE Hướng Dẫn Kỷ Luật Nhân Viên

Một trong những nhiệm vụ khó khăn và đáng sợ nhất đối với nhiều nhà lãnh đạo là phải kỷ luật thành viên của họ. Đôi khi bạn phải kỷ luật thành viên của mình để cải thiện cá nhân và tập thể. Nhưng bạn có thể sử dụng triết lý lãnh đạo CHIE trong những tình huống cần kỷ luật của nhân viên để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất.

Leaders

Cách Nhà Lãnh Đạo Ủy Thác Công Việc

Các nhà lãnh đạo vĩ đại hiểu rõ đó là nhóm sẽ thực hiện công việc và đạt được thành công. Người lãnh đạo không phải là người có khả năng làm mọi thứ. Việc ủy thác công việc không chỉ đơn giản như nói cho người khác biết phải làm gì. Chắc chắn không đơn giản như việc chia đều công việc và gửi đi. Có một nghệ thuật mà, khi thực hiện đúng, mọi người đều thành công. Cách các nhà lãnh đạo ủy thác công việc sẽ quyết định sự thành công của nhóm.

Leaders

Nỗi Đau Và Khó Khăn Khi Nhìn Lại Những Thất Bại

Đầu năm 2021 là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có một khởi đầu mới. Bất kể bạn đang ở đâu trên thế giới, năm 2020 là một năm ít nhiều đã ảnh hưởng cuộc sống của bạn. Trong vài tháng qua, tôi đã nghe về năm 2020 khủng khiếp như thế nào và tất cả chúng ta đều mong chờ vượt qua một năm đầy chông gai này. Nỗi đau và khó khăn khi rà soát những thất bại như năm 2020 là có thật. Tất cả chúng ta đều có những nỗi đau và thất bại mà chúng ta muốn quên đi. Nhưng làm như vậy là bỏ qua những bài học quan trọng mà lẽ ra chúng ta đã học được.