Leaders

Bán Đứng Người Khác

Gần đây, tôi đang trong một cuộc họp nhóm và tôi tiếp nhận lời nói từ một vị đồng nghiệp mà đã để lại trong tôi một chút suy nghĩ. Nhưng rồi đến lúc một trong những người quản lý của chúng tôi chia sẻ tình hình công việc của cô ấy, cô ấy đã làm tôi mất cảnh giác. Thay vì chỉ đưa ra tình hình và tiến độ, cô ấy nói thẳng rằng cô ấy đã làm phần công việc của mình, nhưng nó chưa hoàn thành vì một người quản lý khác không phản hồi lại cô ấy, vì vậy việc đó không hoàn thành và đó không phải lỗi của cô ấy.

Leaders

Ngày Đầu Tiên Của Những Nhà Lãnh Đạo – Cần Làm Gì?

Thật thú vị khi hiện giờ bạn là một nhà lãnh đạo. Hãy bắt đầu bắt đầu hành động nào. Đặt ra những mục tiêu. Đưa nhóm của bạn đi theo hướng mà bạn tin rằng sẽ mang lại thành công. Whoa whoa đấy … Hãy nghỉ ngơi và cho bản thân một chút thời gian. Những gì người lãnh đạo giỏi cần làm trong những ngày đầu tiên của họ với nhóm là một điều rất quan trọng.

Leaders

Lãnh Đạo Không Còn Là Bạn Bè Nữa

Tôi đã lớn lên cùng bộ phim Friends, một bộ phim sitcom của Mỹ nổi tiếng thế giới. Nhân vật yêu thích của tôi trong nhóm đó là Chandler Bing. Trong một tập phim, anh ấy được thăng chức từ một nhân viên bình thường lên làm quản lý. Chandler nhanh chóng nhận ra rằng các đồng nghiệp của mình, những người mà anh coi là bạn bè của mình giờ đã trở nên xa cách. Anh ấy hiện là lãnh đạo của họ và không còn được coi là một trong những người bạn của họ nữa.

Leaders

Ý Nghĩa Của Việc Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo

Việc lãnh đạo rõ ràng không nên bị coi nhẹ. Trở thành một nhà lãnh đạo đi kèm với rất nhiều đặc quyền. Nhưng nó cũng đi kèm với rất nhiều trách nhiệm. Trở thành một nhà lãnh đạo có ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người chúng ta. Nhưng có một số điểm chung đáng kể trong điều mà hầu hết mọi người định nghĩa là nhà lãnh đạo.

CHIE, Consitency, Empathy, Honesty, Integrity, Leaders

CHIE Hướng Dẫn Kỷ Luật Nhân Viên

Một trong những nhiệm vụ khó khăn và đáng sợ nhất đối với nhiều nhà lãnh đạo là phải kỷ luật thành viên của họ. Đôi khi bạn phải kỷ luật thành viên của mình để cải thiện cá nhân và tập thể. Nhưng bạn có thể sử dụng triết lý lãnh đạo CHIE trong những tình huống cần kỷ luật của nhân viên để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất.