Basics, Leaders

Làm Thế Nào Để Trở Nên Kiên Định?

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể đưa ra quyết định đúng và chỉ cần bạn xác nhận. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn cung cấp cho bạn báo cáo, phân phối chính xác khi nào và bạn muốn chúng như thế nào. Bất khả thi? Không. Dễ dàng? Cũng hông. Nhưng nó có thể được thực hiện thông qua sự lãnh đạo kiên định.

Basics, Leaders

Kỹ Năng Lãnh Đạo Cơ Bản – Tầm Quan Trọng Của việc Lắng Nghe

Khi nảy ra những ý tưởng mà chúng ta nghĩ sẽ thực sự giúp ích cho đội ngũ, dự án và tổ chức của của mình, chúng ta muốn chia sẻ suy nghĩ của mình và mong muốn nó được cân nhắc một cách nghiêm túc. Nếu không có cơ hội đóng góp ý tưởng, chúng ta sẽ nản lòng, cảm thấy không được đánh giá cao và không thể phát huy hết tiềm năng của bản thân vào thực tiễn. Đố chính là cảm xúc mà cấp dưới trải qua nếu họ không có cơ hội chia sẻ ý tưởng và đóng góp.