Leaders, Uncategorized

Gánh Nặng Của Quyền Tự Chủ

Thông thường chúng ta muốn tự chủ hoàn toàn trong việc ra quyết định. Để có được phạm vi tự chủ đó rủi ro hơn nhiều so với những gì chúng ta nhận thức được. Gánh nặng của sự tự chủ sẽ nặng nề hơn khi bạn hiểu được tác động và sự phân chia của trách nhiệm đặt lên mình.

Uncategorized

Nhà Lãnh Đạo Tự Tin

Trở thành một nhà lãnh đạo tự tin không phải là điều dễ dàng. Có những lúc chúng ta nghi ngờ bản thân và không chắc đâu là quyết định đúng đắn. Các nhà lãnh đạo cần thể hiện sự tự tin mà mọi người mong đợi. Nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo tự tin, bạn cần phải hành động.

Leaders, Uncategorized

Có Nên Dựa Vào Chính Sách Và Quy Trình Khi Ở Cương Vị Người Lãnh Đạo?

Hãy hỏi mọi người xung quanh và chắc chắn bạn sẽ có hai góc nhìn khác nhau về mức độ mà các nhà lãnh đạo nên dựa vào chính sách và quy trình hiện có. Có những người sẽ nói rằng họ hoàn toàn dựa vào chính sách và quy trình để hướng dẫn quá trình ra quyết định của họ. Có một số người khác lại nói rằng chính sách và quy trình là vô ích. Vậy các nhà lãnh đạo thực sự nên dựa vào chính sách và quy trình của tổ chức đến mức nào?