Leaders

Làm Điều Khó Để Có Thành Công

Do the Difficult Thing
Việc luôn chọn việc khó để làm không phải là điều dễ dàng. Khi được chọn lựa giữa làm điều gì đó dễ dàng và điều gì đó khó khăn, chúng ta đương nhiên chọn lựa chọn dễ dàng. Ngay cả khi chúng ta không được cung cấp các sự lựa chọn, chúng ta cũng thường tìm kiếm giải pháp dễ dàng nhất. Chúng ta tìm kiếm con đường ít tranh chấp mâu thuẫn nhất. Nhưng với tư cách là những nhà lãnh đạo, việc lựa chọn lựa chọn dễ dàng cần được xem xét lại. Chọn việc đơn giản để làm, để nhóm của bạn thực hiện những nhiệm vụ khó khăn. Đó không phải là điều bạn muốn với tư cách là một nhà lãnh đạo.

 

Bản thân tôi đã bị bắt làm điều dễ dàng khi tôi nên chọn làm điều khó khăn. Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được xu hướng tự nhiên khi chúng ta chọn con đường đơn giản. Nhưng khi chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể đang hy sinh tương lai cho sự lựa chọn đơn giản của ngày hôm nay. Dưới đây là năm lý do chính tại sao bạn nên cân nhắc chọn làm việc khó hơn là đơn giản.

 

  1. Học hỏi được điều gì đó – Khi chúng ta thực hiện một công việc nào đó khó nhằn, chúng ta thường sẽ học được điều gì đó từ đó. Bất kể mức độ thành công mà chúng ta đạt được, chúng ta sẽ luôn có những bài học sau mỗi khó khăn. Và chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm. Điều chúng ta hiếm khi học được gì nhiều bằng những chọn lựa đơn giản.

  2. Trở nên mạnh mẽ hơn – Sau thử thách, bản thân chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Thử thách càng khó, chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Điều này cũng áp dụng cho các kỹ năng lãnh đạo của chúng ta. Với tư cách là nhà lãnh đạo, chúng ta càng phải đối mặt với nhiều thách thức thì chúng ta càng trở thành nhà lãnh đạo giỏi hơn. Vì vậy, hãy cân nhắc để làm việc khó và trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn.

  3. Nhận được sự tôn trọng – Một nhà lãnh đạo không né tránh sự lựa chọn khó khăn là luôn được chú ý. Nếu bạn liên tục thử thách bản thân, nhóm của bạn sẽ nhận ra quyết định và sự hy sinh của bạn. Họ sẽ tôn trọng bạn hơn. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên chọn giải pháp dễ dàng, để nhóm của bạn thực hiện những nhiệm vụ khó, bạn sẽ đánh mất sự tôn trọng của họ.

  4. Có được sự tự tin – Những nhà lãnh đạo luôn chọn làm việc khó sẽ có nhiều sự tự tin. Bạn càng dấn thân vào những tình huống khó khăn, bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn và bạn càng phải tự tin hơn để giải quyết những lựa chọn đó. Khi bạn cảm thấy thoải mái hơn khi làm những việc khó và bạn càng tự tin hơn thì những việc đó càng trở nên dễ dàng hơn.

  5. Xây dựng văn hóa – Khi bạn trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn và nhận được sự tôn trọng từ nhóm của mình, bạn cũng đang thiết lập một nền văn hóa tốt. Trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, bạn cũng đang nêu gương tốt để nhóm của mình noi theo. Bạn đang thiết lập một văn hóa tốt để không ngại làm điều khó khăn. Và nhóm của bạn sẽ hiểu kỳ vọng mà bạn đã đặt ra một cách tự nhiên.

 

Chọn làm việc khó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn có quyền chọn làm điều đơn giản. Chúng ta không nên chọn làm việc khó chỉ vì nó khó. Nó phải hợp lý và có ý nghĩa. Do đó, hãy hợp lý hóa trong quá trình ra quyết định của bạn. Nếu bạn chọn làm điều gì đó đơn giản và để nhóm của bạn thực hiện nhiệm vụ khó khăn, điều đó có thể ổn. Bạn có thể thử thách nhóm của bạn và cho phép họ thực hiện những nhiệm vụ khó khăn. Nhưng đừng lấy đó làm lý do để bạn dễ dãi với bản thân và chuyển việc khó cho nhóm của bạn.

 

Hiểu rõ quyết định bạn đưa ra và tác động của nó. Con đường ít mâu thuẫn nhất có thể dễ dàng và có ý nghĩa ngay bây giờ. Nhưng nó có tác động gì đến tương lai không? Đây là điều bạn nên thường xuyên cân nhắc khi lựa chọn giữa làm điều gì đó dễ và làm điều gì đó khó.Photo by: Nik
https://unsplash.com/@helloimnik

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *