Honesty, Honesty, Leaders

Trung Thực Không Có Nghĩa Là Giữ Lời Hứa

Nói chung, nhiều người hiểu rõ ranh giới của việc trung thực so với không trung thực trong đời sống hàng ngày. Trong khi nhiều người cố gắng hết sức để luôn trung thực, thì có những người lại phát triển nhờ tính không trung thực. Là một nhà lãnh đạo, dùng sự dối trá để trục lợi cho nhu cầu bản thân là một công thức dẫn đến sự suy tàn. Những hành động không trung thực có thể giảm đi một vài lần, nhưng nó không bền vững và về lâu dài, mọi người sẽ nhìn thấu những lời nói dối và lừa dối, người lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhóm và tổ chức.

Sự trung thực diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi chúng ta kể một câu chuyện, nó dựa trên sự thật hay những thứ bịa đặt, hư cấu? Khi ai đó hỏi chúng ta một câu hỏi, chúng ta đang trả lời dựa trên thực tế và những gì chúng ta biết là sự thật? Hay chúng ta đang cố tình trả lời bằng một điều gì đó mà chúng ta biết là không chính xác? Theo nghĩa đó, sự trung thực có thể khá thẳng thắn và dễ dàng xác định xem ai đó có trung thực hay không.

Các nhà lãnh đạo đối phó với một loại tình huống trung thực khác mà một số người tranh luận xem cách giải quyết nào là tốt nhất. Đó là việc thực hiện cam kết cho tương lai và không thể thực hiện cam kết đó. Điều này cũng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi các nhà lãnh đạo đặt ra mục tiêu và mục đích đầu năm cho cả nhóm, những kế hoạch đó không được ghép lại với nhau theo ý thích. Chúng được tính toán kỹ lưỡng và xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra công bố. Những mục tiêu và mục đích đó là những thành tựu thực sự mà người lãnh đạo và tổ chức muốn đạt được. Tuy nhiên, trong suốt một năm, mọi thứ thay đổi. Nhiều điều có thể đã xảy ra làm thay đổi quỹ đạo của các mục tiêu của nhóm. Doanh số có thể đã giảm. Các xu hướng công nghệ có thể đã phát triển nhanh hơn dự đoán của nhà lãnh đạo. Quy định mới của chính phủ có thể không còn cho phép tiếp tục các mục tiêu đã đề ra. Một loạt các sự kiện không lường trước khác có thể đã xảy ra để không cho phép tầm nhìn ban đầu trong năm xảy ra. Điều đó có làm cho người lãnh đạo không trung thực? Không.

Chúng ta hãy xem xét một tình huống khác trong đó người lãnh đạo hứa với một thành viên trong nhóm về một số cơ hội phát triển trong tương lai gần. Đó có thể là cơ hội để được đào tạo thêm hoặc thậm chí được thăng chức. Tuy nhiên, vào cuối năm, không có cơ hội thăng tiến nào được đưa ra. Một lần nữa, trong hoạt động hàng ngày của tổ chức, nhiều điều có thể xảy ra làm thay đổi các cam kết ban đầu. Ngân sách có thể đã bị cắt giảm, do đó, các cơ hội đào tạo có thể phải bị cắt giảm. Thành tích kém của cá nhân hoặc hiệu suất cao hơn của các thành viên khác có thể đã ngỏ lời thăng tiến nghề nghiệp để nhân viên làm việc tốt hơn. Điều đó có khiến người lãnh đạo không trung thực? Không.

Điều rút ra là mọi người hiểu sự thay đổi không lường trước được và không thể kiểm soát của các sự kiện. Mọi người rất hiểu rằng những sự việc không may xảy ra phải làm thay đổi kế hoạch ban đầu đã đề ra. Những nhà lãnh đạo không thể giữ lời trong những trường hợp này sẽ có được sự đồng cảm của các thành viên và không bị coi là không trung thực. Trong nhiều trường hợp, nhóm có thể bên cạnh người lãnh đạo nhiều hơn nữa để cùng nhau vượt qua những khó khăn.

Lời cảnh báo cho điều này là lý lịch chuyên môn của nhà lãnh đạo và mức độ nhất quán của nhà lãnh đạo trong việc giữ lời và những lời hứa mà họ đã thực hiện. Nếu người lãnh đạo thường xuyên không giữ những lời hứa, hoặc không thể thực hiện các mục tiêu đã đặt ra mà không có những khó khăn như trở ngại trong việc thực hiện, thì các thành viên trong nhóm có thể không cùng đồng cảm như nhau. Ngay cả khi hiện tại có những sự việc không lường trước được và không thể kiểm soát được đang ngăn cản các mục tiêu và mục đích cần đạt được, dựa trên những việc làm trước đây của người lãnh đạo, thì đội sẽ đặt một số nghi ngờ vào tình huống hiện tại.

Chúng tôi biết rằng mọi thứ luôn diễn ra và thay đổi. Khi mọi thứ thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi và thích nghi. Các nhà lãnh đạo cố gắng làm hết sức mình để đưa ra dự đoán có sự tính toán về việc mọi thứ có thể thay đổi như thế nào và lập kế hoạch để kết hợp những thay đổi đó. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo không phải là những nhà tiên tri hoàn hảo và đôi khi sẽ phạm sai lầm. Nếu một nhà lãnh đạo có thể cố gắng kiên định để giữ lời hứa, cố gắng kiên định để thực hiện các mục tiêu và mục đích, khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, đó sẽ không phải là vấn đề trung thực.

Photo by: Annie Spratt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *