Uncategorized

Nhà Lãnh Đạo Tự Tin

Trở thành một nhà lãnh đạo tự tin không phải là điều dễ dàng. Có những lúc chúng ta nghi ngờ bản thân và không chắc đâu là quyết định đúng đắn. Các nhà lãnh đạo cần thể hiện sự tự tin mà mọi người mong đợi. Nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo tự tin, bạn cần phải hành động.

Leaders

Tác Động Của Việc Đổ Lỗi

Khi mọi việc đổ vỡ và trục trặc, câu hỏi chắc chắn là tại sao nó lại xảy ra và ai chịu trách nhiệm. Điều phổ biến lại chẳng mấy khi được hỏi và ít được cân nhắc là tác động của việc đổ lỗi cho ai đó hoặc điều gì đó. Việc không đưa các tác động đổ lỗi vào quá trình xem xét dẫn đến các vấn đề lâu dài.

Leaders

Các Nhà Lãnh Đạo Nên Phê Bình Như Thế Nào

Cách các nhà lãnh đạo nên đưa ra những lời phê bình đối với các thành viên của họ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiến bộ và thành công. Thực hiện một cách chính xác và bạn có thể có một thành viên vui vẻ, có nhiều động lực để cải thiện. Trong tình huống này, việc người lãnh đạo nên đưa ra những lời phê bình như thế nào là rất quan trọng và có tác động rất lớn đến sự thành công của người lãnh đạo, cá nhân, tập thể và toàn bộ thành công trong tương lai của tổ chức.

Leaders

Các Nhà Lãnh Đạo Nên Tiếp Nhận Lời Phê Bình Như Thế Nào

Bị chỉ trích luôn là điều khó chấp nhận. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ và đôi khi chúng ta mất tinh thần. Các nhà lãnh đạo luôn được kì vọng về việc phải tự ứng xử như thế nào.. Ngay cả trong tình huống khó khăn như nhận những lời chỉ trích. Các nhà lãnh đạo nên xử lý những lời phê bình, chỉ trích như thế nào là rất quan trọng.