Leaders, Uncategorized

Có Nên Dựa Vào Chính Sách Và Quy Trình Khi Ở Cương Vị Người Lãnh Đạo?

Hãy hỏi mọi người xung quanh và chắc chắn bạn sẽ có hai góc nhìn khác nhau về mức độ mà các nhà lãnh đạo nên dựa vào chính sách và quy trình hiện có. Có những người sẽ nói rằng họ hoàn toàn dựa vào chính sách và quy trình để hướng dẫn quá trình ra quyết định của họ. Có một số người khác lại nói rằng chính sách và quy trình là vô ích. Vậy các nhà lãnh đạo thực sự nên dựa vào chính sách và quy trình của tổ chức đến mức nào?

Leaders

Đừng Trở Thành Người Giỏi Nhất

Nhiều nhà lãnh đạo có quan niệm sai lầm rằng họ cần phải là người hiểu biết nhất, có kỹ năng nhất và kinh nghiệm nhất trong nhóm. Họ cảm thấy mình cần phải giỏi nhất mọi thứ để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Nhưng đây là một nhận thức sai lầm và các nhà lãnh đạo không cần phải là người giỏi nhất. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo không nên là người giỏi nhất.

Empathy, Leaders

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO TỪ SỰ THẤU CẢM

Trong quá trình theo đuổi sự thành công, các nhà lãnh đạo không ngừng tìm cách thúc đẩy năng suất làm việc tốt hơn từ nhóm của họ. Khi các mục tiêu sản xuất không đạt được, các nhà lãnh đạo sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề với những cá nhân không theo kịp tiến độ. Tốc độ có thể tăng lên, nhưng các vấn đề thực sự gây ra giảm năng suất vẫn chưa được giải quyết và sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi nó thực sự được tìm thấy và giải quyết.

Integrity, Leaders

Sự Liêm Chính Của Người Lãnh Đạo

Mức độ chính trực mà một nhà lãnh đạo thể hiện nhất quán tạo tiền đề cho cách nhóm và các thành viên trong nhóm tự ứng xử. Người lãnh đạo là hình mẫu cho các thành viên và các tiêu chuẩn chính trực là do người lãnh đạo đặt ra. Nếu các nhà lãnh đạo có thể liên tục thể hiện tính chính trực cao, điều đó sẽ hình thành xuyên suốt văn hóa chính trực.

Honesty, Honesty, Leaders

Trung Thực Không Có Nghĩa Là Giữ Lời Hứa

Nói chung, nhiều người hiểu rõ ranh giới của việc trung thực so với không trung thực trong đời sống hàng ngày. Là một nhà lãnh đạo, dùng sự dối trá để trục lợi cho nhu cầu bản thân là một công thức dẫn đến sự suy tàn. Những hành động không trung thực có thể giảm đi một vài lần, nhưng nó không bền vững và về lâu dài, mọi người sẽ nhìn thấu những lời nói dối và lừa dối, người lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhóm và tổ chức.