Integrity, Leaders

Sự Liêm Chính Của Người Lãnh Đạo

Mức độ chính trực mà một nhà lãnh đạo thể hiện nhất quán tạo tiền đề cho cách nhóm và các thành viên trong nhóm tự ứng xử. Người lãnh đạo là hình mẫu cho các thành viên và các tiêu chuẩn chính trực là do người lãnh đạo đặt ra. Nếu các nhà lãnh đạo thể hiện mức độ chính trực thấp, người ta sẽ nhanh chóng nhận ra và hiểu rằng cả nhóm cũng hành xử tương tự. Tuy nhiên, nếu các nhà lãnh đạo có thể liên tục thể hiện tính chính trực cao, điều đó sẽ hình thành xuyên suốt văn hóa chính trực.

Một phần của tính chính trực là sự trung thực, có thể nói lên sự thật và thực hiện những lời hứa của bạn. Bạn có thể đọc thêm về sự trung thực và khả năng lãnh đạo tại blog khác của tôi. Sự Trung Thực Không Có Nghĩa Là Giữ Lời. Một phần quan trọng khác của tính chính trực là cách ứng xử và ra quyết định của một nhà lãnh đạo.

Đưa ra quyết định đúng đắn, một quyết định đạo đức khi đứng trước mặt người khác dễ dàng hơn nhiều so với khi cần phải làm như vậy một cách riêng tư. Khi bị đặt vào tình huống người khác đang quan sát và đánh giá bạn về các quyết định bạn đưa ra, bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định về mặt đạo đức mà người khác có thể tán thành ngay lập tức. Các thành viên tham dự thậm chí có thể được quyền đánh giá xem các quyết định được đưa ra có được chấp nhận chung hay không. Cảm nhận được phản hồi ngay lập tức từ các thành viên có mặt, bạn có thể thay đổi hoặc điều chỉnh quyết định của mình cho phù hợp.

Khi cần đưa ra quyết định riêng tư, việc duy trì tính chính trực của bạn sẽ khó hơn. Nhưng đây thực sự là lúc sự chính trực là quan trọng nhất. Đưa ra quyết định đúng đắn về mặt đạo đức bất kể ai đang hiện diện đều hình thành nên tính chính trực cao. Bất kể quyết định hoặc hành vi nào được đưa ra trước công chúng trong tương lai, việc đưa ra quyết định đạo đức một cách riêng tư là điều mà các nhà lãnh đạo vĩ đại thường làm. Có hành vi nhất quán để luôn đưa ra quyết định đúng đắn và quy tắc ứng xử tốt với tư cách là một nhà lãnh đạo đặt ra kỳ vọng cao về tính chính trực cho toàn bộ nhóm.

Khi bạn đặt kỳ vọng về tính chính trực cao cho bản thân và nhóm của mình, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhóm của bạn tin tưởng và đặt niềm tin vào bạn với tư cách là người lãnh đạo và biết rằng bạn sẽ làm đúng với họ cho dù thế nào đi nữa. Họ hiểu rằng tính chính trực cao của bạn không chỉ để thể hiện mà nó là cốt lõi của các giá trị trong bạn. Điều này cũng sẽ được nhóm bắt chước theo và sẽ hành xử với mức độ chính trực cao như mong đợi. Với tư cách là người lãnh đạo, bạn không cần phải lo lắng về đánh giá của nhân viên vì bạn có thể tin tưởng rằng họ cũng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và tự hành xử một cách chuyên nghiệp và phù hợp cho dù có sự hiện diện của bạn hay không.

Những nhà lãnh đạo không hành xử chính trực sẽ hình thành thái độ giống nhau cho nhóm và những người theo dõi. Nhóm sẽ luôn nghi ngờ người lãnh đạo và sẽ không bao giờ tin tưởng rằng người lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định đạo đức cho họ. Các thành viên sẽ đặt nhu cầu cá nhân của họ lên hàng đầu và sẽ đưa ra quyết định chỉ để thúc đẩy lợi ích cá nhân của họ. Điều này đặt ra một tiền lệ rất nguy hại cho nhóm và rất kém văn hóa. Sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa để hoàn thành công việc và cơ hội cho những xung đột sẽ luôn hiện hữu.

Hãy lưu ý rằng với tư cách là một nhà lãnh đạo, bạn liên tục được quan sát. Những hành vi tốt của bạn và những quyết định đạo đức bạn đưa ra sẽ được sao chép. Tuy nhiên, các hành vi gian dối và phán đoán kém sẽ bị bắt chước. Hiểu rằng mọi quyết định bạn đưa ra đều có tác động lớn hơn là chỉ phán quyết. Đặt kỳ vọng cao cho bản thân để dẫn đầu với sự chính trực và nhóm của bạn sẽ đi theo con đường tương tự.

Photo by: Jamie Street

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *